Bilety

 

W sezonie 2021/2020 Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna z uwagi na sytuację epidemiologiczną zawiesza sprzedaż karnetów.

Ceny biletów:

Normalny – 20 zł.

Ulgowy (uczniowie do 16 roku życia, emeryci, renciści, pracownicy Grupy Azoty Puławy, studenci, za okazaniem ważnych legitymacji/przepustek) – 10 zł.

BEZPOŚREDNI LINK DO  BILETÓW:  KLIK

Zasady bezpieczeństwa w trakcie pandemii SARS-COV-2:

  1. Przestrzeń wydarzenia będzie specjalnie zabezpieczona oraz zdezynfekowana zgodnie z zaleceniami rządu.
  2. Wszystkie osoby przebywające na terenie imprezy, mają obowiązkowo stosować się do zasad bezpieczeństwa oraz poleceń obsługi obiektu.
  3. Wejście kibiców odbywać się będzie wejściem bocznym od parkingu przy ul. Wróblewskiego, wprost na górne trybuny hali sportowej.
  4. Każdy uczestnik przed okazaniem biletu, będzie poddany kontroli temperatury. Temperatura ciała musi być poniżej 37,2°C. Jeśli badanie wykaże więcej niż 37,2°C należy odesparować kibica i dokonać ponownego pomiaru temperatury po 5 minutach, jeśli temperatura się utrzymuje, nie wpuszczamy kibica na teren obiektu.
  5. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa maseczką, w czasie trwania całej imprezy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren imprezy w specjalnych punktach przygotowanych przez Organizatora.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo odmówić posiadaczowi biletu jeśli uzna to za konieczne, a w szczególności w przypadku naruszenia regulaminu, niestosowania się do noszenia maseczki i nie przestrzegania zalecanych odległości sanitarnych, niewłaściwego lub niestosownego zachowania podczas imprezy wg. uznania Organizatora lub jego reprezentantów.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie przepisów. Osoby, które nie będą stosować się do ustalonych reguł, nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu.