Powstanie Klubu

Aby się rozwijać i osiągać wyniki na miarę oczekiwań, ambicji trenerów i zawodników z inicjatywy zdesperowanych trenerów – Jerzego Witaszka, Piotra Dropka, Artura Witkowskiego – został założony nowy klub sportowy piłki ręcznej.

Przełomowym dla dalszych losów puławskiej piłki ręcznej był właśnie rok 2003. Marzenia działaczy związanych ze szczypiorniakiem, by  stworzyć w Puławach silny i niezależny klub piłki ręcznej zaczęły się ziszczać. A wszystko dzięki największej firmie w mieście – Zakładom Azotowym „Puławy”. Dzięki porozumieniu zawartemu między Jerzym Witaszkiem a Prezesem Zygmuntem Kwiatkowskim 28 maja 2003 roku powstał samodzielny (niezależny od KS Wisła „Puławy”) Klub Sportowy “Wisła- Azoty” Puławy. 5 czerwca nastąpiło symboliczne przekazanie umowy pomiędzy Zakładami Azotowymi “Puławy” SA a Klubem Sportowym “Wisła-Azoty” dotyczące sponsoringu. Za datę rozpoczęcia formalnego funkcjonowania Klubu uznaje się 1 lipca 2003.

Dlaczego taka nazwa?

Łączymy wszystkie elementy czasu i przestrzeni odpowiada z uśmiechem prezes Jerzy Witaszek. – Wisła sugeruje nam przeszłość, bo tam powstawała i przez lata działała piłka ręczna  w Puławach. Nazwa Azoty to przede wszystkim przyszłość, ponieważ nie tylko nasz byt, ale i byt miasta jest związany z dobrą przyszłością firmy. A Puławy? to oczywiście teraźniejszość, to nasze miasto, nasz dom i nasze obecne życie.