Zmiana nazwy

Dokładnie 16 marca 2006 roku nastąpiła zmiana nazwy Klubu. Z dotychczasowej – “Wisła-Azoty” Puławy zniknął człon Wisła. Od tego momentu, do dziś oficjalna nazwa to Klub Sportowy “Azoty-Puławy”.

Decyzję o zmianie tak wyjaśnia Prezes Jerzy Witaszek:

Wisła w nazwie klubu to przeszłość dla mnie miła w tym klubie ponieważ osiągnąłem największe sukcesy zawodowe jako trener. Jednak to przeszłość, historia – przyszłość to Azoty – Główny Sponsor Klubu a Klub aby żył musi się rozwijać,  robić postępy  osiągać  zwycięstwa –  musi mieć sukces aby przetrwać. Ponadto na zmianę nazwy  wpłynęły  wymogi medialne – nazwa powinna być  krótka kojarząca się z Głównym Sponsorem Klubu i taka nazwa naszego Klubu Sportowego „ AZOTY – PUŁAWY”  kojarzy się wszystkim z miastem i z firmą, która temu miastu pozwala się dynamicznie rozwijać i  zapewnia jej mieszkańcom godziwe życie. Ponadto nasz Klub jest stowarzyszeniem które niepotrzebnie kojarzyło się przez człon nazwy z Klubem Sportowym „Wisła Puławy”.