Dla akcjonariuszy

W tym miejscu pojawiać się będą informacje skierowane do akcjonariuszy Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna.

Zarząd Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje o pierwszym wezwaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje o drugim wezwaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje o trzecim wezwaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje o czwartym wezwaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna (dalej również jako „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) informuje o piątym wezwaniu wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.