Nowi trenerzy w Azotach-Puławy

Grono certyfikowanych trenerów pracujących w Klubie Sportowym Azoty-Puławy powiększyło się o dwóch szkoleniowców. Po odbyciu 6-miesięcznego szkolenia swoje kwalifikacje swoje kwalifikacje na poziom II EHF RC podwyższyli  Zbigniew Dors i Ryszard Antolak. Puławscy szkoleniowcy swoje prace trenerskie obronili przed komisją w skład której wchodzili: Wiceprezes Zarządu ds szkolenia sportowego ZRPR – Zygfryd Kuchta, Prezes Honorowy ZPRP – profesor JANUSZ CZERWIŃSKI oraz przedstawiciel organizatora kursu, Łódzkiego ZPR – Jerzy Bończak.