Ogłoszenie – biegły rewident

Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty-Puławy” Spółka Akcyjna poszukuje Biegłego Rewidenta do przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Szczegóły ofert w rozwinięciu artykułu.

1. Przedmiotem umowy będzie:
zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2017 zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz.U. z 2013 r., poz.330. /z późniejszymi zmianami/ oraz krajowymi standardami rewizji finansowej wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

2. Celem badania sprawozdania finansowego będzie:
wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy zamawiającego zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Ofertę prosimy składać na adres mailowy:
Jerzy.Witaszek@azoty-pulawy.pl

Kontakt telefoniczny:
Prezes spółki akcyjnej Jerzy Witaszek tel. 603 582 677