Prezes Witaszek z nową funkcją

Odnoszący sukcesy w Klubie Sportowym Azoty-Puławy Prezes Jerzy Witaszek stanął na czele Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Wyboru sternika dokonało Walne Zgromadzenie Delegatów. Jerzy Witaszek zastąpił na tym stanowisku Tadeusza Więcka. W 6-osobowym Zarządzie znalazł się również Artur Witkowski, który pełnić będzie funkcję wiceprezesa do spraw sportowych.

Skład Zarządu uzupełniają: pierwszy wiceprezes Bogusław Trojan (Kraśnik), wiceprezes ds organizacyjnych Tomasz Lewtak (AZS Lublin) oraz członkowie – Krzysztof Grządka (Kraśnik) i Marcin Lipiec (SPR Lublin).