KURS TRENERSKI – LICENCJA B

30 бер. 2022 |

Lubelski Związek Piłki Ręcznej planuje uruchomić kurs trenerów piłki ręcznej (poziom II EHF “RINCK” Convention), certyfikowany przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.

Oznacza to, że ukończenie takiego kursu umożliwia otrzymanie licencji trenerskiej B.
Zaznaczamy, że uruchomienie kursu uzależnione jest od ilości zapisów wstępnych.
Poniżej informacje organizacyjne dotyczące kursu.
– planowany termin rozpoczęcia kursu: II połowa kwietnia 2022,
– na wstępne zapisy czekamy pod adresem: lublin@zprp.org.pl – do dnia 3.04.2022 r.,
– na tym etapie nie jest wymagana płatność. Wystarczy krótka wiadomość e-mail z zawarciem imienia, nazwiska i Klubu / instytucji,
– rozpoczęcie kursu: II połowa kwietnia. Czas trwania: około 3 miesiące kalendarzowe – ok. 280 godzin,
– forma i miejsce zajęć: W przypadku możliwości organizacji zajęć w formie praktycznej: Lublin.
Warunki formalne do udziału w kursie:
– ukończenie 18. roku życia,
– posiadanie licencji C bądź tytułu instruktora piłki ręcznej,
– udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy trenerskiej od uzyskania licencji kategorii C lub uprawnień instruktora piłki ręcznej,
– wykształcenie co najmniej średnie,”RIN
Warunkiem uzyskania uprawnień jest:
– minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z zaliczenia części ogólnej,
– pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych,
– pozytywna ocena z egzaminu końcowego i ewentualnej pracy dyplomowej.
Planowana cena za kurs: około 2.800 zł brutto.
Możliwość otrzymania Faktury.
Program kursu zostanie opublikowany w późniejszym terminie, w przypadku odpowiedniej ilości zgłoszeń.