Uroczyste zebranie Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej

6 lutego br., w hotelu FOCUS, odbyło się zebranie Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Z inicjatywy Prezesa LZPR Jerzego Witaszka miało ono charakter uroczysty, a udział w nim wzięło aż 21 zaproszonych Gości. Dzięki temu, miało miejsce spotkanie przedstawicieli Zarządu, Komisji i Pracowników działających w LZPR w kadencji 2013-2017 i 2017-2021. Przypomnijmy, że o grudnia 2017 roku w Zarządzie zasiadają dwaj przedstawiciele Azotów-Puławy – Jerzy Witaszek i Artur Witkowski.

Gościem honorowym Zebrania był wieloletni Prezes LZPR, Zygmunt Dobrzyński, który na ręce Jerzego Witaszka złożył gratulacje z okazji wyboru na funkcję Prezesa Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Podczas dwugodzinnego spotkania, które uświetniła wspólna kolacja przygotowana przez hotel FOCUS, padły deklaracje o wzajemnym wsparciu w codziennej pracy i współpracy dla dobra i rozwoju piłki ręcznej na Lubelszczyźnie „ponad podziałami”.

Jednym z punktów Zebrania było wręczenie pamiątkowych podziękowań i wyróżnień dla ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Przedstawicieli Komisji działających w LZPR w latach 2013-2017. Specjalne podziękowanie zostało wręczone Zygmuntowi Dobrzyńskiemu, który walnie przyczynił się do ugruntowania pozycji piłki ręcznej na mapie województwa Lubelskiego. Prezes LZPR Jerzy Witaszek podczas uroczystego Zebrania przedstawił plan i wizję rozwoju LZPR w nadchodzącym okresie. Była to również okazja to prezentacji nowego logotypu Związku, który jest punktem wyjściowym do tworzenia dalszej identyfikacji wizualnej Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej. Wszyscy uczestnicy Zebrania, zgodnie stwierdzili, że dla dobra naszej rodzimej dyscypliny będziemy działać „ramię w ramię”, bo #RazemMożemyWięcej!

Goście uroczystego zebrania Zarządu LZPR w dniu 6 lutego, od lewej: Marcin Lipiec, Bogusław Trojan, Robert Martyniuk, Paweł Markiewicz, Szymon Węgrzycki, Rafał Walczyk, Tadeusz Więcek, Witold Chojnacki, Ireneusz Wierzbicki, Waldemar Czubala, Sławomir Tór, Krzysztof Krawczyk, Katarzyna Wojdat, Jerzy Witaszek, Edyta Danielczuk, Zygmunt Dobrzyński, Tomasz Lewtak, Krzysztof Grządka, Paweł Kwapisz, Artur Witkowski, Patryk Maliszewski.