Klub

Pełna nazwa Klubu

Klub Sportowy Piłki Ręcznej „Azoty – Puławy” Spółka Akcyjna

NIP 716-28-18-786
BANK PEKAO S.A. I O/ PUŁAWY
Nr konta 04 1240 2412 1111 0010 6726 0099
REGON 363992457
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS 0000616343, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

Adres

ul. Lubelska 59, 24-100 Puławy

Rok powstania

2003, od 2016 jako Spółka Akcyjna

Barwy

Niebiesko-biało-czerwone


Pasy ułożone poziomo w prostokącie w proporcjach: 50% kolor niebieski, 25% kolor biały, 25% kolor czerwony

Logo

Hala

Grupa Azoty Arena, ul. Lubelska 59

Główny Partner

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA